• Current
  • www.vami.com.vn
  • www.vami.com.vn
  • www.vami.com.vn

VAMI thành lập Ban Ô TÔ -VAMI

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1168/QĐ-TTg, Quyết định số 1211/QĐ-TTg về Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam; ngày 09/09/2014, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) đã tổ chức hội nghị gồm các doanh nghiệp chuyên ngành sản xuất và lắp ráp ô tô là thành viên của Hiệp hội họp tại trụ sở của Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp (VEAM). Hội nghị này là sáng kiến của Thường trực Hiệp hội với lãnh đạo TCTy VEAM đã được các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe ô tô chủ chốt trong nước là thành viên Hiệp hộ nhiệt tình tán đồng và tự nguyện đến tham dự cuộc họp quan trọng này. Bởi vì lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô bằng vốn Việt đều hiểu rằng đã đến lúc cùng nhau xây dựng sự hợp tác chân thành trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt nhằm hỗ trợ nhau cùng tồn tại và phát triển.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VIỆT NAM

Trung tâm Tư vấn phát triển Cơ khí Việt Nam, tên giao dịch quốc tế: Vietnam  Mechanics Development  Consultancy  Center, tên viết tắt MDC; là đơn vị trực thuộc  Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt  Nam - VAMI.

 

Các căn cứ pháp lý  cho hoạt động của Trung tâm được quy định tại văn bản số 2783/BNV-TCPCP ngày 19/7/2006  của Bộ Nội vụ và Quyết định số 206/2006/QĐ-VAMI ngày 26/7/2006 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam. Theo các văn bản này, Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo  nguyên tắc tự chủ tài chính, biên chế, tuân thủ theo quy định các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan  đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Xem chi tiết >>

TỔ HỢP NHÀ THẦU IMEC.VAMI

Tổ hợp các nhà thầu Việt Nam thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị và xây-lắp các dự án nhà máy nhiệt điện, giao thông, công trình công nghiệp; gọi tắt là IMEC.VAMI thành lập nhằm mục tiêu sau:

- Khai thác có chọn lọc các nguồn lực của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp thuộc các Bộ chủ quản nhằm đủ năng lực đáp ứng yêu tổng thầu các dự án lớn trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước;

- Khai thác triệt để các năng lực có sẵn các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội ngành nghề để mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí đầu tư trên cơ sở phát triển các quan hệ phân công và hợp tác trong tổ hợp.

- Tạo thuận lợi để phát triển các quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khi triển khai các dự án tại VN,

- Khắc phục thực trạng sản xuất khép kín trong nội bộ doanh nghiệp

Xem chi tiết >>

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

www.vami.com.vn

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam VAMI

Phòng 401, Số 37 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3 936 8504