• Current
  • www.vami.com.vn
  • www.vami.com.vn
  • www.vami.com.vn

Hoạt động Thường trực VAMI Tháng 8/2014

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tháo gỡ khó khăn cho ngành cơ khí Việt Nam, và nhiệm vụ số 12 ngày 18/6/2014 ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam: “Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành cơ khí Việt Nam; hướng dẫn và điều phối các doanh nghiệp thành viên tăng cường sự hợp tác, liên kết, tạo sự chuyên môn hóa trong sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cơ khí Việt Nam”, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ Khí Việt Nam trong tháng 8 đã làm việc với Vụ Công nghiệp nặng về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VIỆT NAM

Trung tâm Tư vấn phát triển Cơ khí Việt Nam, tên giao dịch quốc tế: Vietnam  Mechanics Development  Consultancy  Center, tên viết tắt MDC; là đơn vị trực thuộc  Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt  Nam - VAMI.

 

Các căn cứ pháp lý  cho hoạt động của Trung tâm được quy định tại văn bản số 2783/BNV-TCPCP ngày 19/7/2006  của Bộ Nội vụ và Quyết định số 206/2006/QĐ-VAMI ngày 26/7/2006 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam. Theo các văn bản này, Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo  nguyên tắc tự chủ tài chính, biên chế, tuân thủ theo quy định các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan  đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Xem chi tiết >>

TỔ HỢP NHÀ THẦU IMEC.VAMI

Tổ hợp các nhà thầu Việt Nam thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị và xây-lắp các dự án nhà máy nhiệt điện, giao thông, công trình công nghiệp; gọi tắt là IMEC.VAMI thành lập nhằm mục tiêu sau:

- Khai thác có chọn lọc các nguồn lực của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp thuộc các Bộ chủ quản nhằm đủ năng lực đáp ứng yêu tổng thầu các dự án lớn trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước;

- Khai thác triệt để các năng lực có sẵn các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội ngành nghề để mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí đầu tư trên cơ sở phát triển các quan hệ phân công và hợp tác trong tổ hợp.

- Tạo thuận lợi để phát triển các quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài khi triển khai các dự án tại VN,

- Khắc phục thực trạng sản xuất khép kín trong nội bộ doanh nghiệp

Xem chi tiết >>

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

www.vami.com.vn

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam VAMI

Phòng 401, Số 37 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3 936 8504